Barnaministeriet dokumentär

Här finns inget ljud
Barns och ungas livsvillkor skildras i spännande och levande reportageform. UR.