Materien – ett sprakande inferno av energier

20 min
Gåtorna är fortfarande många. Kvantmekaniken beskriver sannolikhetsfält, partikeldualism och andra till synes paradoxala fenomen. Standardmodellen som hittills beskrivit fysiken på partikelnivå krackelerar i och med nya forskningsresultat. Förmodligen står vi inför ett paradigmskifte. - Vi är på jungfrulig mark och vet ingenting om vad som finns där. Det är som när Columbus åkte till Indien, men upptäckte någonting helt annat, säger Tord Ekelöf som är partikelfysiker och professor vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Han beskriver med stor entusiasm de nya försök som just nu pågår vid den nya partikelacceleratorn LHC i Cern utanför Geneve i Schweiz där flera svenska forskare deltar. Kerstin Jon-And, professor i partikelfysik vid Stockholms universitet, får den otacksamma uppgiften att försöka förklara hur materien är sammansatt. Egentligen består ju all materia av 99,99 procent ingenting. Allt omkring oss är mest tomrum. Hur är det då ens möjligt att ställa en kaffekopp på ett bord utan att den faller rakt igenom? Detta är det första av två program där vi försöker få någon liten klarhet i hur världen och materien egentligen är beskaffad i sina alldeles minsta beståndsdelar, och vad den senaste forskningen leder oss.