Gabriella Håkansson: Nittonhundratalets man – Arthur Koestler

14 min
Arthur Koestler levde ett oerhört händelserikt liv och var en centralfigur bland europeiska intellektuella under 40- och 50-talen. Under de senaste decennierna har det inte hörts så mycket om honom i europeisk idédebatt men kanske kan det bli ändring på det nu. En ny biografi över Koestlers liv och verk har alla förutsättningar att bli ett standardverk i ämnet.

David Andersson, författare till boken Timmarna vid fönstret – en essä om Arthur Koestler berättar i dagens OBS om Koestler som en nittonhundratalets man. Sten Lundström läser inledningen till självbiografin Den osynliga skriften.

Gabriella Håkansson har läst Michael Scammells nyutkomna biografi om Arthur Koestler: The Literary and Political Oddyssey of a Twentieth-Century Skeptic.

Dagens OBS sändes första gången i juni förra året, och att vi nu har valt att sända det igen beror på att det rymmer en fråga som vi på redaktionen velat återvända till: frågan, om vilken relevans en typisk nittonhundratalstänkare som Arthur Koestler, har på tjugohundratalet. Det finns ju så många tänkare som förknippas med förra seklet, och som vi ska nagelfara under våren och hösten - tänkare som Hanna Arendt, Pierre Bourdieu och Michel Foucault. Mer om det framöver alltså i OBS.