Nyheter från Vetenskapsradion

4:48 min
Hjärnan förändras när man får barn, och det gäller inte bara mammor som genomgår en graviditet och förlossning, utan också tex homosexuella pappor och adoptivföräldrar, ja alla som engagerar sig i ett barn. Havs- och Vattenmyndigheten har tillsammans med Göteborgs unversitet startat ett projekt där man ber allmänheten om hjälp att fota djur och andra spännande organismer i havet och skicka in. Detta för att hjälpa forskarna att kartlägga invasiva arter. Jordbävningar sker även långt från gränserna mellan jordens kontinentalplattor. Nu kan forskarna förklara varför, genom att lyssna till jordens flytande inre.