Mona Sahlin och kampen mot extremismen

32 min
För ett år sedan fick Mona Sahlin uppdraget att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Hur mycket klokare är hon idag?

Vad vet vi egentligen om radikaliseringens mekanismer - och hur den ska motverkas? Finns det nåt svar på hur samhället ska hantera problemen?

Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism intervjuas av Monica Saarinen.