De osynliga biverkningarna

20 min
Förskrivning av läkemedel mot diagnosen adhd har ökat kraftigt i Sverige under de senaste tio åren. Många vittnar om att de har god hjälp av sin medicin, men det finns också en hel del biverkningar. Vi hör bland annat Ylva Fröjmark som mådde så dåligt av behandlingen att hon stundtals ville avsluta sitt liv. Nedstämdhet är en av flera biverkningar där kunskapsbristen är stor.

Uppemot 8 000 barn, unga och vuxna kan ha drabbats av kraftigt nedsatt aptit när de äter adhd-läkemedel. Det är en av de vanligaste biverkningarna, och som påverkar vikt och längd. Men läkemedlen kan också leda till självmordstankar, som försvinner på kvällen när läkemedlet går ur kroppen.

– Det är precis som i Harry Potter, när man blir kysst av en dementor och allt hopp sugs ut. Mot slutet satt jag och tänkte: Jag kanske ska hoppa från balkongen. Men nej, då måste jag ju resa mig ur soffan. Jag mådde mycket bättre när medlet hade gått ur kroppen, berättar 29-åriga tidigare litteraturstudenten Ylva Fröjmark.

Ylva är ändå glad att hon testade läkemedlet eftersom det hade kunnat hjälpa henne.

Det är för lite kunskap kring biverkningar, menar professorn i farmakologi Lise Aagaard vid Syddansk universitet i Odense. Hon menar att man därför borde obducera personer som behandlas med adhd-läkemedel.

– Om det sker ett dödsfall som är ovanligt hos unga människor och om det kanske inte finns andra orsaker till det, så borde man mer rutinmässigt obducera, säger professor Lise Aagaard.

De fyra riskområden som finns för adhd-läkemedel är hjärtpåverkan, som hög puls och högt blodtryck. Tillväxten som vikt och längd kan påverkas och även neurologiska störningar som sömnproblem och ticks kan förekomma. Risker kan även vara av psykologisk karaktär, som självmordstankar och psykotiska symptom.

I programmet medverkar 29-åriga Ylva Fröjmark, tidigare litteraturvetarstudent som prövat adhd-läkemedel men fått självmordstankar, 14-åriga Felix som fått kraftigt nedsatt aptit av ett adhd-läkemedel, Lars Jacobsson, vuxenpsykiatriker emeritus i Umeå och tidigare ordförande i expertgruppen för adhd hos Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU, Lise Aagaard, professor i farmakologi vid Syddanske universitetet i Odense och Vibeke Porsdal/Senior medical advisor på läkemedelsbolaget Lilly samt Mikael Själin, terapiområdesansvarig Janssen.

Programmet sänds klockan 12.10 men du kan streama programmet redan nu: Förhandslyssna på Vetandets värld: De osynliga biverkningarna

Därför gör vi granskningen av adhd och läkemedel