Känslosamhället är här!

44 min
Vi har sett den animerade filmen "Insidan ut" där huvudrollsfigurerna utgörs av känslor. Och med allt från psykologiserande partiledarutfrågningar till den känslosamma hip hopens genombrott i minne undrar vi: Har känslorna tagit över? Samtal med bland andra filmvetaren och barnkulturforskaren Malena Janson; Kristiina Savin idéhistoriker som skrivit om känslornas historia samt Rolf Jensen, framtidsforskare som förutspådde kunskapssamhällets död och känslosamhällets födelse redan på 90-talet. Om vår tids intresse för och tilltro till känslor.