Frihet utan ansvar

30 min
Svenska skogsföretag skövlar skog som enligt lag ska lämnas orörd - men går ändå fria.Och ett telefonsamtal från en vd på ett av de största bolagen kan räcka för att känslig statistik ska stoppas.Oersättliga naturvärden försvinner - samtidigt som en ansvarig myndighet står och ser på. Procentuellt sett har Sverige avverkat mycket mer urskog än vad man exempelvis har i Brasilien. Skyddsvärd skog huggs fortfarande ner, och hela 37 procent av avverkningarna strider mot lagens krav vad gäller miljöhänsyn. Men straffen uteblir, eftersom paragrafen i skogsvårdslagen inte är konstruerad för att fälla någon i domstol.Den svenska modellen i skogsbruket bygger på frihet under ansvar. Kaliber kan visa hur en svag lagstiftning ger bolagen fritt spelutrymme i skogen.