Svar om adhd söks i register

20 min
Ingen vet orsaken bakom adhd, men forskare på Karolinska institutet använder svenska register för att se på möjliga samband. De har också försökt se hur livet blir för dem som får diagnosen.

Det finns inga enkla svar, konstaterar Henrik Larsson, docent i psykiatrisk epidemiologi. Det möjliga samband som forskarna på Karolinska institutet hittills har sett kan ha en liten påverkan är låg födselvikt, för tidig födsel eller en äldre pappa.

Det finns heller ingen adhd-gen som enskilt kan förklara ökad risk för ärftlighet. Det handlar snarare om en mängd olika gener.

Symptomen för adhd tycks också variera över tid. Hyperaktiviteten kan avta medan problem med uppmärksamhet för en del tycks bestå. Men inte heller här vet forskarna vad det kan bero på.

I de över 40 studier som epidemiologen Henrik Larsson och hans forskarkollegor har publicerat under fyra års tid har man också undersökt hur livet blev för personer med diagnosen adhd. Här har forskarna exempelvis tittat på kriminalitet, självmord och trafikolyckor.

Men något som är svårare att få grepp om är hur resurserna i skolan eventuellt kan påverka den dramatiska utvecklingen av antalet personer med diagnoser och antalet som behandlas med adhd-läkemedel.

I programmet medverkar Henrik Larsson, docent i psykiatrisk epidemiologi, Karolinska institutet i Solna.