Jan Egeland om den stora flyktingkrisen

32 min
Världens största flyktingkatastrof sedan andra världskrigets dagar har kastat om livet både för dom drabbade och för politikerna här i Europa. Hur ska den nuvarande situationen lösas?

Miljontals människor befinner sig på flykt. Men viljan att hjälpa delar EU.

Norrmannen Jan Egeland är välkänd, inte bara i sitt hemland, efter flera decennier inom diplomati och hjälpverksamhet. Nu är han chef för det Norska Flyktingrådet,  en av dom största hjälporganisationerna i området kring Syrien. Ser han lösningar där andra har misslyckats?

Jan Egeland intervjuas av Monica Saarinen.