Klimatjournalistiken rena vinstlotten för Grönland

20 min
Kalvande isberg är väldigt dramatiska och gör sig bra på tv. De framstår som ett tydligt exempel på den globala uppvärmningen orsakad av människan. Bilderna ökar inte bara medvetenheten om klimatförändringarna utan är också bra marknadsföring av Grönland.

De senaste tio åren har grönländarna upplevet ett allt varmare klimat.

I Discobukten kalvar isbergen allt snabbare, och just samhället Illulisat i Discobukten betyder mycket för den grönländska turistindustrin.

– Där blir klimatförändringarna mycket visuella, säger Anders La Cour Wahl, som sitter i ledningen för Grönlands turist- och näringslivsråd. Det är dit både journalister och politiker kommer.

Den stora mediala uppmärksamheten på klimatförändringarna har varit bar marknadsföring för Grönland
– När vi åker ut för att marknadsföra oss som turistdestination måste vi inte börja från noll. Grönland har blivut känt tack vare klimatdebatten.

Hur mycket den klimatmediala uppmärksamheten är värd för turistindustrin törs inte Anders La Cour Wahl uppskatta.
--Det handlar om vanvettigt mycket pengar.  

Kryssningstursimen i Grönland ökar i popularitet. 2004 åkte 16000 på kryssning, 2009 var siffran nästan 27000.

Dr Hans Gelter är universitetslektor och forskare i upplevelseproduktion på Luleå tekniska universitet. Han forskar bland annat om polarturism.

Ökningen av polarturismen är än mer dramatisk på södra halvklotet.
– Turismen har ökat expolsionsartat på Antarktis, säger Hans Gelter, på 15 år har den skeppsbundna turismen ökat med 400%, den landbunda turismen har under samma tid ökat med 700%, enligt Hans Gelter.

--Det är idag inga enorma mängder människor som går i land i Antarktis, 45000 personer, säger Hans Gelter, men fortsätter utvecklingen kan det få allvarliga konsekvenser för den känsliga naturen.

--Turismforskningen är ganska ny i de här områdena, vi har inga data som visar hur mycket klimatdebatten påverkar den ökande polartursimen, säger Hans Gelter, men det är helt klart att om man exponerar exotisk områden i media så ökar turismen.

– Vi kallar det här klimatturism, på gränsen till morbidturism, man åker iväg för att titta på något som håller på att försvinna (smältande glaciärer), eller något som är döende, döende kulturer eller isbjörnar, om man nu tror att de håller på att dö ut.

Det kan framstå som en paradox att medierapportering som handlar om att medvetandegöra människor om en analkande klimatkatastrof, istället bidrar till att folk sätter sig på det miljöskadliga flyget och åker till andra sidan jordklotet för att titta på de katastrofala konsekvenserna av man flyger.

Hans Gelter vill genomföra ett forskningsprojekt om transformativ turism. Han vill undersöka om det är möjligt att genom specialutbildade turistguider transformera de miljöskadliga polarturisterna så att de efter resan blir mer miljövänliga.

Programmet har tidigare sänts den 22 december 2010.