Kulturnytt

5:00 min
Om nyheter på kulturområdet i regeringsförklaringen.