Radioessä: Varför drog avkroken Europa ifrån?

15 min
Vår tids stora händelse är österns och söderns återkomst på den ekonomiska scenen, skriver Johan Norberg i OBS Radioessä denna fredag. Upplever vi just nu en kopernikansk revolution, där västvärlden inser att den inte är universums mitt?

När OBS-redaktionen lägger ut beställningar på radioessäer, brukar vi säga att vi vill att de ska vara tidlösa. Det är förstås en fåfäng förhoppning. Alla tankar som tänks uppstår ur en väv av detaljer och referenser, och det är omöjligt att veta vad som kommer att vara begripligt ens om ett par decennier. Men dagens radioessä handlar om ytterst långsamma processer: hur hela civilisationer förändras. Essäist är Johan Norberg, författare och samhällsdebattör.

När Karl den Store en gång fick en klocka i gåva förstod han inte vad det var. Han fick den klockan av kalifen av Bagdad. Vid denna tid var nämligen arabvärlden vetenskapligt och teknologiskt överlägset, och hämtade och förädlade idéer och grödor från tre kontinenter. Det var araberna som hade kunskapen om astronomi, medicin och teknik och höll liv i den grekiska filosofi som hade fallit i glömska i Europa.