Hunden i människans tjänst del 2 - Barnens hund i vården

59 min
VBV-gänget möter människorna bakom ett pågående forskningsprojekt för att undersöka vilka effekter en vårdhund kan ha på sjuka barns välmående.

Programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt tar reda på hur en vårdhund kan hjälpa sjuka barn.

Överläkaren Ann Edner, som just nu driver ett forskningsprojekt där 50 barn som opererats av olika orsaker får möta vårdhunden Livia, berättar om hur de forskar i ämnet.

- Jag har arbetat med sjuka barn hela mitt liv och i samband med att jag fick uppgiften att bygga upp ett barnhospice så tog jag chansen att inkludera hund i verksamheten, eftersom att hunden är människans bästa vän.

Forskningsprojektets hundförare Helena Odenrick, som är länken mellan vårdhunden Livia och barnen, berättar vad hon ser i sitt yrke:

- En flicka som hade problem med minnet och endast mindes ungefär 10 minuter tillbaka i tiden fick möta vårdhunden Livia. Under en hel dag mindes hon att hon skulle få träffa Livia. Hon kom även ihåg Livia dagen efter.