Så påverkas skolan av ny digital teknik

20 min
Idag har de flesta elever tillgång till dator eller surfplatta. Men vad händer med undervisningen när den digitala tekniken kommer in? Lär sig eleverna mer? Och hur förändras skolan av tekniken?

Det är mattelektion i Sofielundsskolan i Sollentuna, och eleverna har just hämtat varsin dator. Erik i klass 3 loggar in för att hitta på räkneuppgifter åt sina klasskompisar.

Här är internet basen för undervisningen. Både i svenska och matte samarbetar eleverna via en webbplats. De läser varandras texter, ger varandra nya uppgifter och rättar svaren.

Arbetssättet har utvärderats av Örebro universitet och resultatet visar att 78 procent av eleverna klarade samtliga delprov i matematik och svenska i nationella proven.

Det är 18 procent bättre än de elever som arbetat med digitala verktyg, men utan någon särskild metod.

– Det är en ganska liten studie med bara 500 elever så man ska inte dra alltför stora växlar på resultatet. Men den indikerar ändå att om man inte arbetar medvetet med att implementera digitala verktyg i sitt ämne så är det inte säkert att det blir ett bättre resultat, säger Annika Agélii Genlott, doktorand vid institutionen för informatik vid Örebro universitet, som står bakom studien.

Digitaliseringen har förändrat undervisningen på många sätt. I många klassrum har lärarens roll blir mer tillbakadragen. Det är  pedagogikprofessorn Jonas Linderoth kritisk till.

– Det finns en filosofi i implementeringen av it där pedagogen inte tillåts vara instruktör utan ska påverka så lite som möjligt. Ett exempel kan vara att om eleverna ska lära sig om Romarriket får de skriva en pjäs och sedan spela in en radioteater.

Det är en bra uppgift om de ska lära sig göra teater. Men problemet är att man tror att det är ett bättre sätt att lära sig om romarriket än om en lärare hade berättat om de centrala fakta som är viktigt att känna till om romarriket.

Samtidigt utvecklas användningen av it på nya sätt inom skolan. Ett växande område är att göra kunskapsprofiler av elever genom att samla in och analysera elevernas resultat på digitala tester och hur de använder digitala läromedel, så kallad Big data.

– Det här används redan bland annat i USA och Nederländerna och även i Sverige. Det smyger sig på oss successivt med de program och den pedagogiska miljö vi jobbar i, säger Jan Hylén expert IT i skolan.

I programmet medverkar lärare och elever från Sofielundsskolan i Sollentuna, Annika Agélii Genlott, doktorand vid institutionen för informatik vid Örebro universitet, Jan Hylén, expert på IT i skolan samt Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.