Från knark till Marx

15 min
Litteraturkritikern Jenny Högström har läst "Knark", Magnus Lintons kritiska genomgång av svensk narkotikapolitik. Och Moa Matthis har läst idéhistorikern Sven-Eric Liedmans nyutkomna biografi om Karl Marx.