Wostbarnen - Tysklands blandgeneration

20 min
Det återförenade Tyskland fyller 25 år men fortfarande finns stora skillnader mellan öst och väst. Nu spelar de som var unga i DDR och när muren föll en unik roll för att binda ihop landet.

– Det är alltid känslomässigt starkt för mig att se bilder från dagen då muren föll, berättar sociologen René Sternberg.

Han föddes bakom järnridån men hann knappt börja skolan förrän muren föll. Idag är han en av 2,4 miljoner tyskar som innan han blev vuxen hann formas av både öst och väst. De kallas ibland för Wost-barn eftersom de är uppvuxna i både West och Ost.

Den så kallade tredje generation östtyskar, födda mellan 1975 och 1985, har idag en unik kompetens eftersom de är hemma i två världar.

Ofta får de också en förmedlarroll. Inför okunniga västtyskar måste René Sternberg förklara att Östtyskland inte bara består av betonghöghus och nynazister. Samtidigt får han hjälpa äldre före detta DDR-medborgare att förstå hur Västtyskland fungerar.

Lagom till det tyska 25-årsjubileet har ett löst sammansatt nätverk av unga forskare och doktorander gett ut en antologi som sammanfattar forskningen om den tredje DDR-generationen.

Det handlar om hur det är att vara företagare med rötterna i öst men verksam i väst, vilka som utvandrat och varför vissa kommer tillbaka. Och om språkets makt, hur etiketter som ossie och wessie fortfarande sätter tonen i debatten.

I programmet medverkar René Sternberg, doktor i sociologi och medförfattare i en färsk antologi om den tredje östtyska generationen.