Kan fiskar känna smärta?

19 min
Det finns forskare som är övertygade om att fiskar har ont när de fastnar på kroken. Men det finns också forskare som säger att fiskar saknar de delar i hjärnan som behövs för att uppleva smärta. Vem ska man tro på? Forskningen som finns om fiskars eventuella förmåga att känna obehag eller smärta har sammanställts av EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. EFSAs rapporter granskas nu av EU-kommissionen och ambitionen är bland annat att se över hur fiskar hanteras på fiskodlingar så att fiskarna har det så bra som möjligt innan de hamnar på tallriken. Vi pratar bland annat med Jannicke Nordgren, farmakolog vid veterinärskolan i Oslo, som forskar på smärta och smärtupplevelser hos fisk. Vi träffar också Michael Axelsson, professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet, som berättar att vi människor reagerar på samma sätt när något gör ont som när vi åker berg- och dalbana.