Kulturnytt

9:00 min
Mikael Timm drämmer näven i bordet efter att ha sett Woody Allens "Irrational Man".