När kroppen blir en handelsvara

44 min
På bio går just nu filmen "Never let me go" som handlar om ungdomar vars liv går ut på att vara organbanker, reservdelslager åt andra och i P1 startade i söndags en serie om "Organshopping", där fattiga människor säljer tex en njure, men luras på pengar och får obefintlig eftervård. Detta trots att handeln är olaglig.

Frågor kring organdonationer och organhandel ställer många etiska och existentiella frågor. Vad händer när kroppen blir en handelsvara? Vem är köparen och vem är säljaren?  Susanne Lundin, professor i etnologi och Axel Carlberg, etiker medverkar i programmet.

I veckan ändrade FN sin kritiserade resolution om kränkning av religioner. Hör Sören Wibeck berätta om turerna i FN och den islamiska konferensens ursprungliga krav.

Får man vara islamist i Sverige? Begreppen "islamist" och "islamism" är både värdeladdat och mångtydigt. Vad händer när media slarvar med definitionerna och är det omöjligt att idag säga att man vill verka politiskt utifrån en muslimsk grundsyn? I ett reportage av frilansjournalisten Malin Bring medverkar bland andra Abdirasak Waberi och i efterföljande samtal ger journalisten Per Gudmundsson sin bild av begreppsförvirringen och debatten.

I veckan har det varit en debatt om islamism och Islamiska Förbundet i Sveriges inbjudna gäster:

Utrikeskrönikan är signerad Jens Möller och handlar om personligt mod och en tioårig pionjärlag: den holländska lagen om samkönande äktenskap som började gälla den 1 april 2001.

Egypten höll den 19 mars folkomröstning om ändringar i grundlagen. Närmare 80 procent röstade för de föreslagna förändringarna, men det fanns också många tongivande röster emot. Likaså röstade många kristna egyptier nej. De tycker inte att de föreslagna förändringarna går långt nog när det gäller att skilja stat och religion åt och forfarande säger konstitutionen att islam är statens religion. Professor i filosofi vid Kairouniversitetet, Hassan Hanafi, menar det är långt kvar innan Egypten är mogen att bli en sekulär stat.

" Vi lever 500 år efter Europa", säger han."Före Martin Luther, före 1500-talets humanism och Erasmus av Rotterdam och före de cartesianska striderna om tro och naturvetenskap. När vår kultur har ändrats från traditionalism till modernism kan vi bli en sekulär rättssat."

Producent: Åsa F Vestergren
Programledare: Tithi Hahn