Nyheter från Vetenskapsradion

4:56 min
Pauserna mellan orden när vi talar spelar stor roll, inte minst för hur väl vi minns det som sagts. Den svenska sandödlan kan gynnas av ett varmare klimat. Det kön som har två olika könskromosomer tenderar att bli underrepresenterat i den vuxna populationen, visar studie på landlevande ryggradsdjur.