Morgan Johansson, vad behövs för att klara flyktingmotttagandet?

32 min
Dagens gäst är MORGAN JOHANSSON (s), migrations- och justitieminister.

Intervjun handlar naturligtvis om alla människor på flykt som söker sig till Sverige just nu. Morgan Johansson är det statsråd som har ansvar för att mottagandet av flyktingar fungerar i Sverige.

Och hur går det med lagen som förbjuder terrorresor? Flera remissinstanser har varit kritiska, måste lagen skrivas som nu?

Intervjuare: Johar Bendjelloul.