Tågkaoset väntat menar järnvägsforskare

20 min
Svidande kritik riktas från järnvägsforskarhåll mot de ansvariga för tågtrafiken som återigen misslyckats med hålla tågen rullande under vintern. - Jag vet inte vad som varit värst, det dåliga underhållet, de inställda tågen osv., sammanfattar Oskar Fröidh vid KTHs Järnvägsgrupp vinterns tågkaos. Underhåll måste ett mantra för både Trafikverket och tågbolagen som kör tågen. I Vetandets värld intervjuas Oskar Fröidh om den gångna tågvintern, och han menar att någon måste slå näven i bordet, något som skedde regeringen i Danmark reagerade mot förseningar på Kystbanen mellan Helsingör och Köpenhamn.