Populism - något bara andra ägnar sig åt?

15 min
Det rapporteras ofta om hur stödet för populistiska rörelser ökar, inte bara i Europa utan också på andra håll i världen: från Indonesien till USA. Det finns högerpopulism och vänsterpopulism, kristen populism och muslimsk populism. Obs startar idag en serie in populism.

Så vad är egentligen populism? Är det bara missnöjet som binder de populistiska partierna samman? Filosofen Lena Halldenius reder ut begreppet populism.

Dan Jönsson reflekterar kring ett konkret exempel från Tyskland, där tidningen Bild-Zeitung bedriver en kampanjjournalistik som ofta kallas populistisk. På senare tid har Bild-Zeitungs roll i det tyska samhället debatterats, med anledning av en artikel som nyligen publicerades i Der Spiegel.

Litteratur:
Sarrazin, Thilo: Deutschland schafft sich ab, Deutsche Verlags-Anstalt, 2010

Länkar:
Bild-Zeitungs hemsida
Der Spiegels temasida om Bild-Zeitung

Programledare: Fredrik Pålsson fredrik.palsson@sr.se
Producent: Pernilla Ståhl pernilla.stahl@sr.se