Polen och kolet

25 min
"Polens guld" det svarta kolet, har länge garanterat landet låga energikostnader och energioberoende. Idag står kol för 90 procent av Polens elproduktion och drygt 100 000 människor arbetar inom kolindustrin.

Men nu börjar det polska guldets glans att mattas. Gräsrotsprotester mot den hälsovådliga luften i koleldningens spår sprider sig i städerna, den inhemska kolindustrin brottas med ekonomiska problem och Polen blir alltmer beroende av Ryssland för sin energiförsörjning. Energiexperter varnar för att kolmarknaden kan vara på väg att kollapsa och att Polen måste skynda sig att ställa om energisystemet. Men hur ska det gå till? Kommer någon politiker i det kommande parlamentsvalet att våga ifrågasätta kolets dominans? Programledare: Marie-Louise Kristola