Du sköna digitala värld

20 min
Vad gör digitaliseringen av samhället med oss? Det diskuterar Vetenskapsradion i ett direktsänt seminarium på Mejeriet i Lund. Slutdiskussionen sänds i Vetandets värld.

Hur påverkar datorer och mobiltelefoner vårt lärande, vårt arbetsliv och vårt sociala samspel? Är det verkligen sant att eleverna lär sig mindre ju mer datoranvändning som ingår i undervisningen? Hur förändras forskarrollen och kunskapssökandet när all data finns tillgänglig överallt?

Vilka blir konsekvenserna av anonymiteten när vi kommunicerar i digitala medier? Hur skapas tillit på nätet och vilken typ av tekniska allmänbildning krävs för att vara och en ska bli herre över sitt digitala liv?

Det är frågor som tas upp av forskarna i sina presentationer på plats och i kortform i det avslutande, direktsända radioprogrammet.

I programmet medverkar Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet, Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap och sociologi, Lunds universitet, Per Runeson, professor i datavetenskap vid Lunds tekniska högskola och Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria Lunds universitet.

Lyssna på webbsändningen av hela seminariet

Fler program om digitaliseringen samt referenser till Agneta Gulz samtal om digital distraktion finns längst ner på sidan eller på länken här.