De svenska krigsresenärerna

56 min
Om småbarnsföräldrar med jobb och bostad som väljer krig och terror före lugnt familjeliv. Varför? Och vilket hot utgör krigsresenärerna som återvänder?

Dagens Konflikt handlar svenska så kallade ”krigsresenärer” . Vad driver unga män att delta i andras krig? Den frågan ställde sig Sveriges Radios Samar Hadrous efter att hennes kusin stupat i Syrien där han stred i en jihadistgrupp. Hon åkte till Göteborg och fick en intervju med ”Omar”, som vi kallar honom, vars bror var i samma kompisgäng som hennes kusin, och också stupade i Syrien. Inläsare är Goran Faraj.

Frilansjournalisten Emma Sofia Dedorson träffade en annan krigsresenär i en svensk småstad. ”Johan”, som vi kallar honom för att han inte vill framträda med sitt riktiga namn, beskriver att han dras till våld och krigssituationer. Det är hans främsta motiv till att bege sig till Konfliktzoner, senast var han i Ukraina där han stred för Azovbataljonen, som använder samma symboler som vissa SS-divisioner under Andra världskriget och framför allt består av personer med högerradikala sympatier.

Det är svårt att dra några entydiga slutsatser om motiv, det har blivit väldigt tydligt under vårt arbete med det här programmet, och det är också något som Säkerhetspolisen understryker. Men finns det någonting som personer som ”Ziad” och ”Johan” har gemensamt? Konflikts producent Anja Sahlberg ringde upp Magnus Sandelin, journalist och författare som skrivit mycket om olika extremistgrupper.

Gäster i studion är Samar Hadrous, journalist på Sveriges Radios arabiska redaktion, inrikesminister Anders Ygeman (S), Haisam A-Rahman, samordnare mot våldsbejakande extremism vid Göteborgs stad och Per Anders Rudling, docent i historia vid Lunds universitet, med Ukrainas moderna historia som specialitet.

Programledare: Kajsa Boglind
kajsa.boglind@sverigesradio.se

Producent: Anja Sahlberg
anja.sahlberg@sverigesradio.se