VR Nyheter 20110309

5:03 min
Kopparkapslar som det svenska kärnavfallet ska förvaras i kan korrodera och brytas ner på ett sätt som man inte väntat sig. Oklart hur ofta osäker metod används vid lodjursinventering. Sömnbrist gör oss överoptimistiska som i sin tur gör att vi kan fatta dåliga beslut.