Socialdemokratins tid är över

14 min
Med drygt två veckor kvar till socialdemokraternas extrakongress fortsätter Obs serien om rörelsens framtid. I dagens Obs ställs frågan om socialdemokratins tid helt enkelt är över? Det handlar också om att framgångssagan har bleknat, sett med tyska ögon.

Per Gudmundson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, menar att socialdemokratins tid helt enkelt är över. Socialismen uppstod ur 1800-talets kamp mellan arbetare och kapital, och idag menar han att konflikten lösts upp eftersom svenska arbetare är delägare i de stora företagen, genom pensionsfonder och aktieinnehav.

Margareta Flygt berättar också om den tyska socialdemokratin som under nittonhundratalet hade ett kluvet förhållande till socialdemokratin i Sverige: å ena sidan framstod den som ett ideal, å andra sidan som bisarr i sitt samarbete med kommunister.

Vi hör också om ekonomen Dambisa Moyos nya bok, där hon ger sin åsikt om hur USA ska återerövra initiativet i den globala ekonomin

Litteratur:
Sarrazin, Thilo: ”Deutschland schafft sich ab” (2010)
Moyo, Dambisa: “How the West Was Lost. Fifty Years of Economic Folly – And the Stark Choices Ahead” (2011)

Programledare: Fredrik Pålsson  fredrik.palsson@sr.se
Producent: Pernilla Ståhl  pernilla.stahl@sr.se