Hanna Sahlberg: USA-besök från majs till appar

3:05 min
Utrikeskrönikan den 22 september 2015. Peking.Hanna Sahlberg.