Saltet på våra vintervägar

19 min
Varför används salt för att bekämpa halkan på våra vintervägar? Vilka följder får det för fordon och för miljön? Finns det några vettiga alternativ som ändå är trafiksäkra? Följ med Vetandets värld till salthamnen i Halmstad dit en stor del av det svenska vägsaltet importeras. Hör saltmotståndarnas främste företrädare Sven-Olof Andersson i Saltupproret. Och lyssna till miljögeologen Bo Olofsson som berättar hur vägsalt påverkar våra dricksvattenreserver. Många vägar ligger ovanpå rullstensåsar som samtidigt är viktiga vattenreservoarer. Flera vattentäkter har redan fått stängas sedan vägsalt trängt in i dem. Med ett mildare klimat kan det bli nödvändigt att salta vägar i norra Sverige som i dag inte behöver saltas. Det här är första programmet av två, det andra sänds på måndag den 14/3. Hör av dig med dina synpunkter på vägsalt!