Med Emmy Rasper

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat etanol, feminism och rökares vårdsituation. Programledare: Emmy Rasper, producent Victor Friberg.