"Gud är allt om Gud är livet"

55 min
Vi undersöker efter sanningen när författarinnan och illustratören Inger Edelfeldt är vår gäst, vars nya bok heter "Fader vår". Vi går från grunden, existentialismen, och enas om att "när man tror att man vet något så är man färdig".

Vi pratar om mitt jag och andras jag och huruvida våra jag kan sammanföras med andras jag. Kanske finns svaret i sex om man vill nå en ihopsmältning?

Kristendom handlar om dom goda frågorna, inte de dumma svaren.

Vi ringer upp hjärnforskaren Katarina Gospic och frågar var i hjärnan tron finns och om den går att mäta. Vi berör zen coaching, djävulens lungor och hur vi drivs av synd också. Att en liten kaka till kaffet inte är lika syndigt som en stor. Men två små då?

Det blir gott hos oss. Var med.