Medborgarandan i mångkulturen

41 min
Tillit och rättssäkerhet kan anses vara grundläggande byggstenar i ett fungerande, demokratiskt samhälle. Och Sverige ligger högt i internationella mätningar av tillit mellan människor. Nu visar ny amerikansk och brittisk samhällsforskning att graden av medborgares tillit kan påverkas negativt av invandring från andra kulturer. Men den behöver inte göra det. Om det ligger något i den här forskningen, om Sverige är ett mångkulturellt - eller mångkulturalistiskt land och hur eventuella motsättningar mellan medborgaranda och mångkultur kan överbryggas, diskuteras i veckans Filosofiska rummet. Gäster socialantropologen Aje Carlbom vid Malmö högskola, religionshistorikern Anne Sofie Roald vid Malmö högskola och filosofen Per Bauhn, Linneuniversitetet. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Denna upplaga av Filosofiska rummet produceras av Lokatt Media i Malmö.