Kulturnytt P1

9:00 min
Vid nyår blir museibesök gratis. Redan nu får nyanlända flyktingar fri entré till Stockholms muséer. Recension av Rosa Liksoms nya bok. Kan FN styrkor skydda kultur i krigszoner?