Konflikt mellan fattiga och rika i klimatlöftena till Paris

19 min
Inför klimatmötet i december har länderna lämnat in sina klimatlöften. Med hopp om förnyelsebar energi och smarta städer åker de till i Paris. Men löftena röjer en konflikt mellan rika och fattiga länder, som kan försvåra klimatförhandlingarna.

Målet med klimatmötet i Paris är att få i stånd ett avtal som ska leda till att de globala utsläppen av växthusgaser begränsas. Inför mötet har länderna fått lämna in sina INDC:er, klimatlöften om framtida krafttag mot utsläppen.

Forskarna Björn-Ola Linnér, Naghmeh Nasiritousi och Prabhat Upadhyaya vid Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet har granskat rapporterna. Där hittar de en oväntat ambitiösa uppstickare i Etiopien, hopp om en miljövänlig urbanisering i Indien och lite siffertrixande från Ryssland.

Inför Parismötet utkristalliserar sig en stundande konflikt, som kan bli den svåra frågan i förhandlingarna: vem ska betala för klimatomställningen? De fattiga länderna vill ha kompensation för sina åtgärder. De rika svarar med tystnad.