Våra mediciner i deras brunnar

20 min
I vetandets värld torsdag 17 feb ska det handla om hur tillverkningen av läkemedel som vi använder i väst, sätter spår i vattnet hos människorna i tillverkningsländerna. Vi möter vi Joakim Larsson, forskare vid Göteborgs universitet som berättar om höga halter av läkemedel och antibiotikarester i Indiska floder och brunnar.