Prokrustessängen - vår gemensamma analyssoffa

14 min

Den filosofiska bästsäljaren The Black Swan ligger på nattduksbordet hemma hos många skeptiker som ändå vill höra teorier om hur allt hänger ihop. I den hävdade författaren Nassim Nicholas Taleb (uttal Talebb) att människan i allmänhet har en dåligt utvecklad förmåga att hantera riktigt oförutsägbara händelser, samtidigt som vi kraftigt undervärderar vilken betydelse sådana händelser har. I Obs hör du om Talebs nya bok (The Bed of Procrustes): en samling aforismer om allt från journalistik och finansmarknaden, till äktenskap och moral.

Litteratur: Nassim Nicholas Taleb: ”The Bed of Procrustes”.

Länk:

Obs uppmärksammar också två spanska författare som mottog prestigefyllda priser i sitt hemland förra året: Eduardo Mendoza och Ana Maria Matute.

Litteratur:
Mendoza,  Eduardo: ”Riña de gatos”, Planeta 2010
Matute, Ana Maria: ”Paraíso inhabitado”, Destino 2009
Matute, Ana Maria: ”Olvidado Rey Gudú”, Espasa Calpe 1998

På svenska av Eduardo Mendoza, översättning Elisabeth Helms:
”Undrens stad” (till svenska 1991)
”Syndaflodens år” (till svenska 1997)

På svenska av Ana Maria Matute, översättning Åsa Styrman:
”Fiesta i nordväst” (Till svenska 1964)
”Tidiga minnen” (till svenska 1965)
”Soldaterna gråter om natten” (till svenska 1966)

Producent: Pernilla Ståhl  pernilla.stahl@sr.se
Programledare: Fredrik Pålsson  fredrik.palsson@sr.se