Maria Sjöqvist: Säkerhetsbälten, ett mått på den ekonomiska utvecklingen

3:00 min
Utrikeskrönikan den 1 oktober 2015. Dakar.