Striden om de apatiska barnen

85 min
I mitten av 00-talet fylldes svensk media av rapporter om så kallade apatiska barn. Politiker och debattörer var oense om i princip allt. Varför slutade plötsligt så många barn att äta, gå och prata?

Var kom de sjuka barnen ifrån? Var det ett nytt och enbart svenskt fenomen?

Medan debatten rasade kopplades sonder och droppställningar bort och bilder kablades ut på barn med hängande armar och slutna ögon som transporterades tillbaka till de länder de flytt från.

Men barnen hördes aldrig. I P3 Dokumentär rullar vi återigen upp historien om de apatiska barnen. Dessutom hör vi Ruslan som varit apatisk i nästan fyra år men blivit frisk.

Producent: Rosa Fernandez