Film och religion.

39 min
Filmvetaren Astrid Söderbergh-Widding och teologen Ola Sigurdson samtalar om religion på vita duken.

Film och religion har en historia tillsammans. Filmens framväxt sker parallellt med att västvärlden sekulariseras och biografen blir ett alternativ till kyrkan när det gäller att skildra livsåskådningsfrågor. Religiösa teman finns i filmer av Bergman och Tarkovskij, men också i Alien och Star Wars. Teologiska Rummet

Medverkande är filmvetaren Astrid Söderbergh-Widding och teologen Ola Sigurdson.

Programledare och producent Peter Sandberg.

Boktips: Film och Religion redaktör Ola Sigurdson