Om dystopier

58 min
Kalle Lind och bokhandelsbiträdet Rebecca Östman pratar om litterära skräckvisioner.

Namn och företeelser som nämns: Karin Boye, Jonathan Swift, Sven Wollter, Fredrik Reinfeldt, liberalernas favoritsocialist, romanen 1984, Torekovöverenskommelsen 1974, dekadent framtidsöverklass, framtidskajal, framtidsmogadon, 102%-ig marginalskatt, Lenin i Malmö, Hungerspelen, satir, statare, scientologer, soma och sanningsserum.