I fokus: Ulf Ellervik om Ond kemi

20 min
I Vetandets värld träffar vi kemiprofessorn Ulf Ellervik vid Lunds Universitet som i veckan fått ta emot det allra första pi-priset. Det är ett nytt populärvetenskapligt pris som delas ut av ett bokförlag tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin. Ellervik får det för sitt bokmanus Ond Kemi - ett begrepp som rymmer allt från helvetets svavelosande ångor till droger, gifter och stridsgas.Just den onda delen av kemin tar han bara som en ingång till annat han har att berätta. Framför allt är det doftsinnet som intresserar Ulf Ellervik, och därför avhandlar han både vindofter, kattpiss och varför somliga av oss har en speciell doftrelation till sparris, i boken som nu kommer att ges ut. Priset är på 314 159 kronor plus ett förlagskontrakt för att ge ut boken Ond Kemi.