Ut på arbetsmarknaden

29 min
I det tredje programmet ska det handla om arbete och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Ett prioriterat område som regeringen satsat en halv miljard på. I programmet möter vi Magnus som haft psykiska problem sedan tonåren. För fem år sedan blev han sjukskriven på heltid. - Jag var ett vrak, jag kunde inte ens gå till affären, berättar han. Sedan ett år tillbaka deltar han i ett projekt som syftar till att skapa arbete eller sysselsättning till personer med psykiska problem.

Det finns ca 75 000 personer som med psykisk funktionsnedsättning enligt Statistiska centralbyrån och ungefär 50 000 av dem saknar något att göra.

Ett projekt som regeringen satsat på kallas RESA (Rehabilitering, sysselsättning och arbete). Satsningen löper över tre år och totalt handlar det om 150 miljoner kronor.

Tanken med projektet är att arbetsförmedlingen och försäkringskassan ska samarbeta för att få ut de här personerna på så kallade sociala företag. De personer som är med i projektet får en möjlighet att jobba på företaget under ett år.


Men av de 250 personer som har genomfört projektet så är det en minoritet, dvs 44 personer, eller 20 procent som har fått jobb. De allra flesta - nästan 80 procent - är tillbaka hos försäkringskassan och på arbetsförmedlingen igen.

Ett problem med projektet har varit att det helt enkelt inte finns tillräckligt många sociala företag i landet.

Men RESA-projektet är inte det enda av regeringens sysselsättningssatsningar som inte har utnyttjats. I regeringens psykiatrisatsning finns ett till, ännu större projekt för att få ut personer med psykisk funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Regeringen har också gett socialstyrelsen 240 miljoner kronor, som under en treårsperiod ska delas ut till kommuner som har upphandlat arbetsplatser för de här personerna.

Och trots att det är kommunernas ansvar att ordna sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, har hittills bara 30 av 290 kommuner har sökt de här pengarna.

Samtidigt finns det ideella föreningar som ordnar med sysselsättning för den här gruppen. Foutainhouse verksamhet handlar om att skapa en meningsfull tillvaro och en plats att komma till för att personer med psykisk ohälsa. I klubbhuset som ligger på Götgatan i centrala Stockholm jobbar medlemmarna bland annat med en radiokanal, de håller föredrag och driver en intern lunchservering.
Men ideella föreningar får inte söka dessa pengar.
- Det finns ofantligt mycket pengar i alla de här systemen idag. Regeringen gör piruetter för att de anslår pengar men vi får inga pengar, säger Björn Asplund är ordförande i föreningen Fountainhouse Stockholm.

Torbjörn tillhör den majoritet av alla med psykiska funktionshinder som står utanför arbetsförmedlingens projekt. Han har mellanlandat hos Fountainhouse efter många år i psykiatrin.

- Sedan jag kom hit har jag ju nått alla mina mål. Bostad och rutiner, men det sista, att komma ut på arbetsmarknaden lyckas jag aldrig med.
- Det är klart att jag vill ha ett jobb - alla vill väl ha ett jobb… Om man inte har ett arbete så kan man inte fullfölja alla sina skyldigheter.