Brittisk humor bra på labbet

20 min
Han flyttade till Storbritannien för 35 år sedan, men snart åker han till hemlandet igen för att ta emot Nobelpriset i kemi. Redan på 60-talet gjorde Tomas Lindahl sina banbrytande upptäckter om vårt dna, och han tror att hans forskning så småningom kan resultera i nya botemedel mot cancer.

Tomas Lindahl får i år Nobelpriset i kemi tillsammans med Paul Modrich och Aziz Sancar. De får priset för att de har lyckats kartlägga hur cellerna på molekylnivå lagar skadat dna och på så vis räddar den genetiska informationen.

Redan i början på 1960-talet gjorde Tomas Lindahls den banbrytande upptäckten, att dna ganska lätt bryts ner. Den rådande uppfattningen på den tiden var att dna-molekylen var mycket stabil, vilket Tomas Lindahl genom sitt laboratoriearbete kunde motbevisa.

Efter sin inledande forskning på Karolinska institutet byggde han först upp ett laboratorium i Göteborg. Han fick sedan erbjudande att med ett stort anslag bygga upp en ny verksamhet på Clare Hall Laboratories i London. Där fick han möjlighet rekrytera de bästa forskarna, inte bara på grund av den goda budgeten, utan han beskriver också att det gavs ett större utrymme för elitistiskt tänkande jämfört med i Göteborg.

Tomas Lindahls forskning är grundforskning men han tror att hans och hans medpristagares forskning kommer att kunna leda till nya botemedel mot till exempel cancer.

Tomas Lindahl gillar Monty Python och säger att brittisk humor är bra i labbet, men i relation till media gäller det att vara försiktig. Ett skämt eller ironi kan lätt missuppfattas av media och få besvärliga konsekvenser.

Som forskare har han en ljus bild av framtiden, han glädja över att leva i en tid med stora vetenskapliga framsteg och hoppas att få leva länge för att få uppleva nya framsteg som görs av kollegor i alla möjliga discipliner. Som grundforskare gillar han forskning som inte har någon direkt uppenbar nytta, till exempel sökande efter liv på Mars.

I programmet medverkar Tomas Lindahl, Nobelpristagare i kemi, Phyllis Harper, slaktare i London, Paul Taylor, kemist och lärare i London, David Davidson, granne och vän till Tomas Lindahl i London, Gloria, elev på skolan mitt emot Tomas Lindahls hem, London.