Konsten och vetenskapen närmar sig varann

14 min
Håller konsten och vetenskapen på att återförenas, efter att ha levt åtskilda liv under ett par sekler? På många universitet och högskolor kan verksamma konstnärer doktorera med sitt eget konstnärskap som verktyg, och i det vetenskapliga lägret intresserar sig många forskare för dom konstnärliga processerna, till exempel CERN i Genève som kontinuerligt bjuder in konstnärer för att följa experimenten i sin partikelaccelerator. Karsten Thurfjell besökte anläggningen för att tänka kring konstens förändrade förhållande till vetenskap.