Islandshästen - viktig exportvara

20 min
För 800 år sedan kom hästarna till Island. De som skulle bosätta sig där, tog förmodligen med sig sina bästa djur. Nu är de värdefull exportvara.

Exakt vilken typ av hästar det var är lite oklart, men under århundradena har Islandshästen överlevt under knappa förhållanden i det karga landskapet och utvecklats till en stark och tålig ridhäst. Fortfarande släpps ston, föl och unghästar på fjället på norra Island, en uppväxt som lär fölen att röra sig i oländig terräng.

Som en av få hästraser har den kvar gångarter som avlats bort hos våra moderna hästraser. Tölten är den mest berömda, mycket bekväm för ryttaren.

Islandshästen var en förutsättning för kolonisationen av den svårframkomliga ön, och därför tog man med sina bästa djur i båtarna.

Idag är den en av Islands viktigaste exportvaror. När exporten startade på sextiotalet skrattade många åt den lila hästen. Nu är den Sveriges tredje vanligaste hästras. Men riskerar Islandshästen att förlora sina unika egenskaper när den möter vår svenska hästhållning?

Redaktör: Lena Näslund