Lyhörda experter kan bättre övertyga vaccinskeptiker

40 min
Vaccin mot livmoderhalscancer orsakar inte ovanliga följdsjukdomar, slår den europeiska läkemedelsmyndigheten fast. Men frågan är om det kommer att övertyga alla om att deras döttrar bör ta vaccinet. Myndigheter och sjukvård behöver bli ödmjukare och lyhördare i sin kommunikation kring de befarade biverkningarna med vaccin, menar Jessica Nihlén Fahlquist som forskar i medicinsk etik vid Uppsala universitet.

Under senaste månaderna har det varit mycket uppmärksamhet kring en mystisk sjukdom med förkortningen POTS, nu senast i radions Kaliber. Sjukdomen ger stark hjärtklappning, yrsel, svimningar och värk.  Men enligt europeiska läkemedelsmyndigheten EMA finns det ingen koppling mellan sjukdomen och hpv-vaccin. Sveriges radios Johan Bergendorff, global hälsokorrespondent har utforskat vad som ligger bakom misstankarna bland annat i Danmark där över 1000 flickor som varit friska sedan plötsligt bara svimmat, har superont och får svårt att ens gå i skolan?

I programmet hör vi också om forskning kring hur mekanismer bakom främlingsfientlighet verkar finnas inbyggda i våra hjärnor, om varför en liten solstorm orsakade stora flygstörningar och om vad som enligt en expert utmärker Queen-soundet, lagom till 40-årsjubileet för gruppens mest storslagna verk ”Bohemian Rhapsody”.