Carola Lemne om Svenskt Näringsliv och jobben

32 min
Vad har näringslivet för ansvar för att få nyanlända i arbete?

I regeringens och Allianspartiernas uppgörelse om migrations- och integrationspolitiken ingår en utvidgning av RUT-tjänsterna och YA-jobben. Hur långt räcker det?

Svenskt Näringslivs VD, Carola Lemne, intervjuas av Monica Saarinen.