Teologiska rummet

39 min
David Thurfjell, religionsvetare och Inga Sanner, idéhistoriker samtalar om "Det gudlösa folket", svenskarna och deras dubbeltydiga förhållande till religion.

Sverige beskrivs ofta som världens mest sekulariserade land. Men hur väl stämmer det? I boken ”Det gudlösa folket” av religionshistorikern David Thurfjell beskrivs ett postkristet sammanhang där man ger barnen kristna namn, firar jul och påsk, tänder ljus på första advent och går till kyrkan för att gifta sig och begrava sina anhöriga. Teologiska Rummet handlar om huruvida vi är ett religionsbefriat folk eller om det lever kvar avsevärda kristna avlagringar i våra beteenden och tankemönster.

 

Gäster är David Thurfjell, religionsvetare vid Södertörns högskola och Inga Sanner, idéhistoriker vid Stockholms universitet.

 

Programledare och producent Peter Sandberg.